pátek 19. června 2015

Odstranil jsem nepříjemné rušení v pásmu 2m
V průběhu loňského roku se u mě doma objevilo rušení v pásmu 2m. Bylo to opravdu hrozné zjištění. Chtěl jsem se zúčastnit úterního NAC závodu, zapnu rádio a slyším jen chrčení. Točím anténou dokola a zjistil jsem maximum směrem na západ, kde rušení bylo až S7. Prostě pásmo se stalo v podstatě nepoužitelné, kromě několika směrů, kde bylo ticho. Krásné na ověření vyzařovací charakteristiky antény. Rušení se mi jevilo jako širokopásmové přesahující rozsah pásma 2m.
I přes to jsem v průběhu roku na tomto pásmu udělal pěkná spojení, ale jednalo se jen o několik azimutů. Podařila se mi i MS spojení, kdy jsem byl odtočen od ideálního směru o více než 20 stupňů.
Tak vypadlo rušení.
Se stavem jsem se nesmířil a když ani po čase rušení setrvávalo, začal jsem hledat jeho původ. Nejprve jsem vyloučil vlastní dům, včetně datové přípojky. Když už jsem byl bezradný, obrátil jsem na ČTÚ, správu kmitočtového spektra v Ostravě. Po dovolených jsme si domluvili termín, kdy se ke mně domů dostavili. Ukázal jsem jim rušení, zavrtěl anténou, aby věděli, o co mi jde. Připojili analyzátor k mé anténě a bylo zcela jasně vidět, že rušení je cca od 137 do 147 MHz a je dost silné. Na stožár v dodávce (ta by se nám amatérům rozhodně hodila) připevnili jednoduchou anténu a jezdili po okolí. Nakonec jsme se vrátili zpět ke mně s konstatováním, že rušení je někde hodně blízko mé antény. Vyloučili jsme tak blízkou nemocnici, na kterou jsem měl ze začátku podezření. U dvou nejbližších sousedů ve směru největšího rušení jsme zkusili vypnout elektriku v celých domech, ale stav se nezměnil. Čas již ale pokročil a museli jsme se rozloučit s pokračováním příště.
To příště nastalo až letos. Byli jsme domluveni i na termínu, který jsem pozdržel, poněvadž nám ČEZ naplánoval na ulici celodenní vypnutí proudu. Chtěl jsem si ověřit, zda rušení pochází opravdu od nás z ulice či nikoli. Přijel jsem domů, my jsme proud měli, zapnu rádio a rušení nikde! Výborně, jdu na ulici zeptat se elektrikářů, co je nyní vypnuté. A vypnutá byla celá vedlejší ulice (tu jsem vyloučil podle směrování antény) a dům jedněch sousedů, kde jsme už elektriku vypínali. Jelikož jsem u toho nebyl, myslel jsem si, že asi nevypnuli správný jistič. Byl jsem si v tu chvíli naprosto jistý. Druhý den jsem se sousedy domluvil na vyzkoušení vypnutí. Doma jsem k vysílačce připojil počítač s programem WSJT a přes Teamviewer jsem tak mohl na mobilu sledovat úroveň rušení. Otevřu rozvaděč u sousedů, vypnu třífázový jistič označený cedulkou „hlavní jistič“ a rušení nezmizelo! Tak to mi sebralo vítr z plachet a po stejném testu u nejbližších sousedů jsem volal s prosbou o pomoc zase na ČTÚ.
Zdroj napětí a problémů
Chlapi si ověřili přítomnost rušení a po více než půl roce bylo vše naprosto shodné. I prohlásili: „Půjdeme tedy smontovat naši velkou LPDA anténu, ale to je práce minimálně na hodinu“. Tak jsem jim nabídl a vytáhl ze sklepa mou starou 7el. DK7ZB včetně kabelu s konektorem a držákem, kterou si namontovali na auto a byli jsme všichni rádi za úsporu času. Ač jsme zkoušeli, točili a měřili jak jsme chtěli, zase jsme shledali stejné místo potenciálního rušení. To jsem již nahlas vyslovil myšlenku o AP pro internet na střeše. Zvoníme opět u stejných sousedů, měřicí vůz zaparkovaný před vchodem, otevírám zase rozvaděč, vypnu hlavní jistič a nic. To už tu bylo. Ve zmaru jsem vypnul všechny jističe a rušení zmizelo!!! Pozor nelogická stopa! Zjišťuji, že rušení je ovládáno jednofázovým jističem i při vypnutém hlavním jističi. Či by to někoho napadlo, že tento jistič není zapojen až za hlavním? Podle popisu se jedná o půdu. Vylezu na půdu, kde na malém domovním rozvaděči vypínám rušení jističem na světlo. Úplně pod střechou jsem pak objevil zásuvku napojenou na světelný kruh a v ní PoE napáječ pro 5GHz AP na střeše. Vítězství. Vypínám kabel k AP a rušení zmizelo i když se mi zdálo, že už ruší i samotný napáječ v zásuvce. V zájmu dobrých sousedských vztahů jsem zkoušel z domácích zdrojů napáječ (na fotce) nahradit a nedopustit stav, aby ČTÚ muselo vyzvat sousedy k ukončení provozu a odstranění rušícího zařízení. Když jsem jej nahradil shodným typem na jiné napětí, rušení zůstalo. Nakonec jsem přes injektor použil obyčejný malý spínaný zdroj ze šuplíku. No a internet funguje a já mám na rádiu v pásmu 2m ticho. Hned v následujících dnech jsem si musel vychutnat několik MS spojení.
Snad někomu můj příběh pomůže, alespoň jako psychická podpora v případě, že řeší obdobný problém a také, jakému napáječi se obloukem vyhnout.
 
 

Žádné komentáře: