sobota 28. března 2009

Fonická výzva Kecal
Poněvadž jsem zaměnil zařízení pro 144 MHz z BMT226, kde jsem kdysi vpreparoval fonickou výzvu za nynější FT-847, musel jsem opět vyrobit nějakou výzvu především pro závody.

V našem radioklubu OK2KCE jsem v uplynulých letech vyrobili celkem 4 kusy konstrukce Kecal 3 od Martina OK1UGA. Odkaz na originální návod je na http://ok1uga.nagano.cz/kecal3.htm

Zařízení, tak jak všechny konstrukce od Martina, jsou dobře vymyšleny, ale v podstatě u všech námi vyrobených konstrukcí jsme se potýkali se dvěma problémy:

1/ pronikání vnitřního oscilátoru do modulace
2/ při opakované výzvě po určité době nebyl dodržen v první pauze nastavený čas a Kecal odvysílal výzvu 2x za sebou

Poněvadž mě tento problém trochu dráždil, uvažoval jsem, jak se přebytečného tónu zbavit. Po různých pokusech o odfiltrování mě v posteli před usnutím napadlo to nejjednodušší - posunout vnitřní oscilátor mimo akustické pásmo. Aby se vše dobře počítalo, vnitřní kmitočet oscilátoru se zvýšil 10x. Martin OK1UGA nám nezištně poskytnul zdrojový kód a pro Zdeňka OK2PXD byla jen otázka času, než tento problém upravil a zároveň objevil uvedenou chybu při opakované výzvě. Upravený program procesoru je uložen na Martinových stránkách.

Ale zpět k oscilátoru:

Původní rozsah oscilátoru s časovačem 555 byl v rozmězí 700Hz až 10kHz. Rozsah byl pro mé gusto příliš široký, myslím si, že pauza delší než 10s není potřebná.
Nový rozsah generátoru jsem tedy posunul na kmitočty 9kHz až 50kHz, což nyní odpovídá pauze 1 až 10s.
Pro nejpoužívanější pauzu 3-4s je kmitočet generátoru 20kHz, což je mimo akustické pásmo a možnosti nf cesty SSB modulace.
A co je potřebné změnit kromě firmware procesoru?
Kondenzátor C4 zaměnit za 1n5 (doporučuji kvalitnější hmotu) a odpor R25 vyměnit za 5k6. A to je vše.

Osobně jsem Kecala umístil do krabičky společně s elbugem od OK2TEJ tak, že se připojí veškeré vstupy jako mikrofon, náhlavní souprava, klíč, pastička, šlapka, klíčování z PC a vše je provedené pro práci se sekvencerem. V této podobě zařízení funguje k plné spokojenosti již rok.
Na závěr uvádím pohled do vnitřností konstrukce.

Žádné komentáře: