pondělí 30. března 2009

Jarní mikrovlnné setkání Frenštát p.R.

Letos poprvé jsem se konečně mohl zúčastnit mikrovlnného setkání ve Frenštátě pod Radhoštěm. Už dopředu jsme na cestě byli dohodnutí s Pavlem OK2IFS, který zamýšlel kromě diskuzí proměřit také pár jeho úžasných výtvorů a měl připravený slučovač 4 antén pro 70cm, slučovače pro 23cm a ozařovač paraboly pro 23 a 13cm. Poněvadž se na návštěvu nechodí s prázdnýma rukama (třeba flaškou), tak na toto setkání jsem taky něco přeci musel vzít a využít úžasné možnosti změřit nějakou konstrukci díky ochotě Petra OK2ULQ a jeho měřicímu pracovišti. Vytáhnul jsem tedy ze šuplíku již delší dobu popravený LNA pro 2m s ATF54143 a vyměnil v něm tranzistor. Je to operace nelehká, nějak se ty tranzistory postupem let zcvrkávají HI.

Ve Frenštátě nás uvítali místní pohostiní ogaři v čele s Petrem OK2STV, přijelo mnoho VKV aktivních hamů, konstruktérů a tak bylo opravdu o čem diskutovat a jak byl čas, tak i měřit.

Můj LNA jsem změřil, nastavil, tak jej opět můžu nasadit do provozu. Na prvním obrázku je nastavení přizpůsobení vstupu, na druhém obrázku je změřený zisk, kdy na výstup LNA byl zařazen útlumový článek 30dB. Zisk se tedy pohybuje okolo 19dB.

sobota 28. března 2009

Fonická výzva Kecal
Poněvadž jsem zaměnil zařízení pro 144 MHz z BMT226, kde jsem kdysi vpreparoval fonickou výzvu za nynější FT-847, musel jsem opět vyrobit nějakou výzvu především pro závody.

V našem radioklubu OK2KCE jsem v uplynulých letech vyrobili celkem 4 kusy konstrukce Kecal 3 od Martina OK1UGA. Odkaz na originální návod je na http://ok1uga.nagano.cz/kecal3.htm

Zařízení, tak jak všechny konstrukce od Martina, jsou dobře vymyšleny, ale v podstatě u všech námi vyrobených konstrukcí jsme se potýkali se dvěma problémy:

1/ pronikání vnitřního oscilátoru do modulace
2/ při opakované výzvě po určité době nebyl dodržen v první pauze nastavený čas a Kecal odvysílal výzvu 2x za sebou

Poněvadž mě tento problém trochu dráždil, uvažoval jsem, jak se přebytečného tónu zbavit. Po různých pokusech o odfiltrování mě v posteli před usnutím napadlo to nejjednodušší - posunout vnitřní oscilátor mimo akustické pásmo. Aby se vše dobře počítalo, vnitřní kmitočet oscilátoru se zvýšil 10x. Martin OK1UGA nám nezištně poskytnul zdrojový kód a pro Zdeňka OK2PXD byla jen otázka času, než tento problém upravil a zároveň objevil uvedenou chybu při opakované výzvě. Upravený program procesoru je uložen na Martinových stránkách.

Ale zpět k oscilátoru:

Původní rozsah oscilátoru s časovačem 555 byl v rozmězí 700Hz až 10kHz. Rozsah byl pro mé gusto příliš široký, myslím si, že pauza delší než 10s není potřebná.
Nový rozsah generátoru jsem tedy posunul na kmitočty 9kHz až 50kHz, což nyní odpovídá pauze 1 až 10s.
Pro nejpoužívanější pauzu 3-4s je kmitočet generátoru 20kHz, což je mimo akustické pásmo a možnosti nf cesty SSB modulace.
A co je potřebné změnit kromě firmware procesoru?
Kondenzátor C4 zaměnit za 1n5 (doporučuji kvalitnější hmotu) a odpor R25 vyměnit za 5k6. A to je vše.

Osobně jsem Kecala umístil do krabičky společně s elbugem od OK2TEJ tak, že se připojí veškeré vstupy jako mikrofon, náhlavní souprava, klíč, pastička, šlapka, klíčování z PC a vše je provedené pro práci se sekvencerem. V této podobě zařízení funguje k plné spokojenosti již rok.
Na závěr uvádím pohled do vnitřností konstrukce.

1. subregionální závod 2009 s OK2KCE

Po zimní přestávce jsem se velice rád zúčastnil letošního prvního VKV závodu. Hodinu a půl před začátkem závodu jsem vyrazil z domu směr naše závodní stanoviště kousek za Opavou. Mou starostí je pásmo 2m a poněvadž je vše nachystané již tvale, zprovoznění tohoto pásma je otázkou chvilinky.
Samotný závod neprovázely moc dobré podmínky, ale nakonec na obou provozovaných pásmech z toho byl rekordní výsledek.
Další podrobnosti jsou uvedeny na klubových stránkách http://www.ok2kce.wz.cz/Logy/2009/1SR/index.htm . Podle předběžných výsledků před kontrolou zatím držíme 13. místo na 144MHz a 7. místo v pásmu 432MHz.